ארכיון הבלוג

שימור המושבה האמריקאית: הציבור אינו נחשף לשיטת הבניה הייחודית

הפיתוח של המושבה הגרמנית בתל אביב יפו ופעילות השימור של המבנים הן מבורכות, אולם חלקן של שיטת הבניה והחומרים ששימשו אותה נשכחו. האם טכנולוגיית הבניה של המושבה האמריקאית ביפו לא ראויה לשימור ולהצגתה בפני המבקרים? אנו סבורים שכן.