From Industrial Building to Architecture

הסבת מתחם מבנה תעשיית היין בפורטוגל והפיכתו למרכז לאדריכלות.

הסרט הופק עבור כנס השימור הבינלאומי הוירטואלי שהפקנו בנושא מורשת תעשייתית מרץ 2023

Lecture: Arch.Guilherme Machado Vaz – Real Vinicola