כסדות כחולות-טוב

‹ חזרה ל התערוכה והכנס הבינלאומי ה-7 לשימור מבנים