6 פינוי ממצאים מהכנסייה (1)

‹ חזרה ל תרגיל חירום בינלאומי למענה לנכסי מורשת תרבות לאחר רעידות אדמה – PROMEDHEX

פינוי ממצאים מהכנסייה