11 צילום קבוצתי של המשלחת הישראלית המתנדבים וכוחות החירום האיטלקיים

‹ חזרה ל תרגיל חירום בינלאומי למענה לנכסי מורשת תרבות לאחר רעידות אדמה – PROMEDHEX

11 צילום קבוצתי של המשלחת הישראלית המתנדבים וכוחות החירום האיטלקיים