10, מסירה וחתימה על העברת הממצאים

‹ חזרה ל תרגיל חירום בינלאומי למענה לנכסי מורשת תרבות לאחר רעידות אדמה – PROMEDHEX

מסירה וחתימה על העברת הממצאים