1 מרכז בקרה ושליטה תרגיל פרומידה

‹ חזרה ל תרגיל חירום בינלאומי למענה לנכסי מורשת תרבות לאחר רעידות אדמה – PROMEDHEX

1 מרכז בקרה ושליטה תרגיל פרומידה