אתר העתיקות מגדלא בסמוך למלון – באדיבות מגדלה מרכז תיירות

‹ חזרה ל שימור בתי כנסת בישראל | 2,000 שנים של תרבות יהודית בארץ ישראל