סדר יום 2018

 

08:00   16:00      שעות התערוכה והכנס

08:00   09:00     התכנסות וביקור בתערוכה

הנחייה: אדר' ליאורה בארי, משנה למנכ"ל מוזיאון ארצות המקרא ולשעבר סגנית מנהל תכנית מורשת

09:00  11:30  מושב ראשון : תכנון ושימור בר קיימא בראייה אסטרטגית עירונית

09:00   09:15       ברכות

 

מר רן ישי, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת

 

 

מר עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

 

מר מסימיליאנו גווידו, ראש נציבות הסחר האיטלקית בישראל

 

 

אינג' עומר קאופמן, יוזם התערוכה לשימור מבנים

 

09:15    09:45

Arch. Alessandro Speccher, architect, Environmental engineer and educator. Representing GBC, Italy

A case study for GBC Historic Building in Ferrara: a win win approach between GBC Italia and the municipality of Ferrara  

 

09:45   10:20

Arch. Bart Verheyen Architect focusing in spacial planning and design of open spaces,
as part of a sustainable Urban Development, Antwerpen, Belgium

Rethinking Heritage: strategies for Urban Renewal

 

10:20   10:40

עדי ליבנה, מנהל צוותי שימור, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

אתגרי שימור באתרי מורשת היסטוריים  ברחבי הארץ

 

10:40   11:10

Prof. Jose Aguiar,titular professor at the Technical University of Lisbon School of Architecture, Portugal

Color and Architectural Surfaces Conservation in Urban Heritage: Portugal

 

11:10   11:30

יעל קליגמן, ראש תחום מדיניות, ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה

היערכות מדינת ישראל לטיפול ברעידות אדמה באתרי מורשת תרבות

 

11:30    12:00: הפסקת כיבוד

 

12:00   14:00   מושב שני: אתגרים חברתיים, פיזיים וטכנולוגיים בשימור אתרי מורשת

12:00   12:30

Roberto Nardi CEO, Centro di Conservazione Archeologica (CCA), Roma, Italy

The key role of conservation in developing cultural heritage

 

12:30   12:50

יהונתן אורלין, ראש צוות שימור מחוז צפון, רשות הטבע והגנים

אתגרים בשימור- פרויקט מצודת הארבל

 

12:50  13:10

Alice Dias, Technical Manager, Piacenti S.P.A

Restoring the sky: Church of the Nativity

 

13:10   13:30

דידי (ידעיה) ליבי, מנהל ובעלים של מעבדת סקאן אין לבדיקת מבנים

טכנולוגיות לבדיקת יציבות מבנים עתיקים (אבני הכותל)

 

13:30   13:45

איתי מרמרי, מנהל שיווק מוצרים מתקדמים, תדיראן

אתגרים ופתרונות מתקדמים בתכנון מערכות מיזוג  במבנים לשימור (מערכות קירור- מיזוג)

 

13:45   14:00

שרון אלבז, מנהל פרויקטים בנין הארץ

שיקום וחיזוק מבנים באמצעות חומרים מרוכבים                                                                                                                                                                                     

14:00  15:00   ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

 

15:00   16:30   מושב שלישי:  הציבור וכוחו בהובלת מהלכי חשיבה 'מחוץ לקופסא' בשימור מורשת

           

 15:00  15:20

אמנון גולן, יועץ שימור

שימור בית היסטורי ביודפת והשמשתו לצרכי הציבור

 

15:20   15:40

אדר' שמואל גרואג, יועץ שימור

הבולבארד הסמוי מהעין: שדרות- ירושלים מרחב מורשת רב שכבתי

 

15:40   16:00

ד"ר גליה חנוך-רועה, מנהלת קהילת תל אביב, חברה להגנת הטבע

עצים וותיקים כתשתית תכנונית לשימור בר קיימא  בעיר

 

16:30  16:00

Arch. Mimi Coviello, Landscape Architect, specialize in Urban Renewal and smart cities,Italy

Let's Talk about Shame: Matera from Shame to Cultural Heritage

16:30    סיום