בנק-אנגלו-פלשתינה-חיפה,-יעל-אטקין

‹ חזרה ל סגנון האר-דקו ומי ידע שיש כזה בישראל?