בית-ויצמן-רחובות,-בילי-אליאס

‹ חזרה ל סגנון האר-דקו ומי ידע שיש כזה בישראל?