בית-ויצמן,-מכון-ויצמן-למדע-רחובות.-תמונה-קבוצתית,-עובר-אורח

‹ חזרה ל סגנון האר-דקו ומי ידע שיש כזה בישראל?