משמרי המורשת הבנויה בישראל

כולנו מכירים בכך, שנכסי המורשת התרבותית שלנו (אתרים ארכיאולוגים ומבנים היסטוריים) הם משאב מתכלה שלא ניתן יהיה להחליפם כשאלו ייעלמו. תפקידנו כחברה היא לעשות את המרב לשמר ככל הניתן את נכסי המורשת התרבותית למען הדורות הבאים ובידי אנשי מקצוע מיומנים לכך, קרי, משמרי המורשת הבנויה.

המשמר שעוסק בשימור המורשת הבנויה נדרש לידע ובמיומנויות במגוון תחומים: גישות הרווחות בשימור שמקורן בעקרונות השימור ובאתיקה המקצועית; חומרי בנייה; טכנולוגיות בנייה עתיקות; גורמי בלייה והרס;תיעוד ותכנון השימור; ידע טכני ויישומו.

בישראל 2017 עדיין לא הוסדר נושא התעדת משמרים וההכרה במקצוע המשמר ורבים מפרויקטי השימור בישראל  מנוהלים ומבוצעים לא על ידי אנשי מקצוע.

החדשות הטובות הן שבימים אלו פועל משרד הכלכלה להתעדה ולהכרה במקצוע משמר המורשת הבנויה בישראל  שיביא להסדרת הנושא. על הפער שנוצר עד כה ועד שתהליך זה יסתיים, התאגדו מספר גופים שאמונים על הגנת המורשת התרבותית וקידמו את תכנית ההכשרה המעשית למשמרי המורשת הבנויה.

השותפים לתכניתהם: רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשותהטבע והגנים ותכנית "ציונידרך" של משרד ירושלים מורשת. התכנית מתקיימת בגיבוי מקצועי של איקרום (ICCROM),המרכז הבין-לאומי ללימודי שימור ושחזור של נכסי תרבות.

מטרותתכנית ההכשרה המעשיתהן "יישור קו" מקצועישלמשמרי המורשת הבנויה תוך קידום המודעות למקצועהמשמרבישראל והכרה המערכתית בו.

אף על פי  שבשנים האחרונות חלה התפתחות ניכרת בלימודי השימור בישראל כגון: מסלולי לימוד אקדמיים, קורסים לשימור מורשת התרבות, השתלמויות קצרות, ימי עיון והכשרות לא פורמליות,

בישראל לא התקיים מאז 1995 קורס הכשרה מעשי.

בימים אלו מתקיים קורס הכשרה מעשי למשמרים הרביעי בשלוש השנים האחרונות. הקורסיםמתקיימים במרכז השימור הבינלאומי ע"ש העיר רומא, בעכו העתיקה,ובסדנאות מעשיות: יחיעם, בית שאן, קיסריה, תל אביב, מגדל צדק וממשית.הקורסכולל 24 מפגשים יומיים אחת לשבוע, סה"כ 192 שעות לימוד. 

מיון המועמדים לקורס נעשה על ידיועדת מקצועית שבה נציגים מהגופים השותפים ואנשי מקצוע  ואקדמיה חיצוניים.בין דרישות הסף היא ניסיון של 4 שנים בעבודה מעשית בשימור.

מחזור ד', פתיחת קורס הכשרת המשמרים במרכז השימור הבינלאומי בעכו , 10-5-2017 

רשימת המשמרים המוכרים היא רשימה שנבנתה בתהליך ההכשרה וההכרה של משמרי המורשת הבנויה והיא אומצה על ידי הגופים השותפים לתכנית. היום מונה הרשימה95  משמרים: 34 משמרים בעלי ותק של למעלה מ-20 שנה בתחום ("דור המדבר") ו61 בוגרי מחזורי א', ב' וג' של קורס ההכשרה המעשית.הרשימה מפורסמת באתרי האינטרנט של הגופים השותפים  ובאתר של משמרי המורשת הבנויה

http://www.meshamrim.org.il

מחזור ב', יום לימודי מעשי בנושא בניית לבני בוץ, בית שאן בית המושל

מחזור ג', יום לימוד מעשי בנושא תיעוד, תל דור.

הגופים השותפים לתכנית מחויבים להעסיק משמר מוכר מהרשימה בכל פרויקטי השימור שלהן ואף  על פי  שאין זו רשימה שמחייבת חוקית,  כבר היום קיימתהכרה ומגמה לדרוש משמר מוכר בניהול וביצוע פרויקטים גם בקרב גופים שונים כגון: חברת נתיבי ישראל וחברת חשמל.

ההשקעה בבניית כוח אדם מקצועי משפיעה באופן ישיר על הרמת המקצועית של שימור נכסי המורשת התרבותית  ותתרוםלשימור מקצועי ומיטבישלאתרי העתיקות והמבנים ההיסטורייםבמדינת ישראל למען הדורות הבאים.

מציאות מצב משמרי המורשת הבנויה בישראל

 

מיכאל כהן

ניהול פרויקטים בינלאומיים וקשרי חוץ, מנהל שימור, רשות העתיקות

More Posts