חדר העבודה של דוד בן גוריון-התריס של פלד

‹ חזרה ל לילינבלום @ לילינבלום – י.א פלד – 30 שנים של התקנת פתחי עץ בבנייני שימור

חדר העבודה של דוד בן גוריון-התריס של פלד