גוגל_2015_compressed

‹ חזרה ל יער ראש ציפור: על הטבע בתכנון פארק הירקון

איור 1. יער ראש ציפור – מבט מהאוויר (אתר מפות גוגל)