טכנולוגיות וקונספט לשיקום והארכת קיים של מבני בטון-איציק צור חברת גילאר Sika Israel

הבסיס לשימור טוב הוא שיקום וחיזוק.

ההרצאה  מציגה גישות שונות של שיקום בטון, תקנים, בחירת חומרים, חיזוק ושימור וכיצד עושים הערכת קיים