מורשת תעשייתית

סרטון הפתיחה על מורשת תעשייתית

הופק על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

לקראת הכנס הוירטואלי שנערך במרץ 2023 בנושא

הכנס הבינלאומי למורשת תעשייתית