הכינוס בדאבוס וההצהרה לקביעת מדיניות של תרבות בנייה איכותית High- Quality-Baukultur

עיבוד: עירית עמית-כהן

 

תרבות הבנייה (Baukultur):  המונח, המשמעות והקשר לתהליך קבלת החלטות הצירוף הלשוני "תרבות בנייה" מייצג תפיסה ולפיה אי אפשר להבין את תהליך הבנייה, הפריטים הנבנים, האדריכלות, התכנון והיחסים המתפתחים בין הסביבה לפריטים בלי להכיר את החברה ואת תרבותה. את נושא תרבות הבנייה פיתח הווארד דיוויס בספרו שנשא כותרת זו – "תרבות הבנייה". בספר הדגיש החוקר שאי אפשר להבין את הסביבה הבנויה – את המבנה הבודד, את המרקם של הערים והיישובים הכפריים – בלי להכיר את כל הרכיבים השותפים בה ומעצבים אותה. באלה נכללים ידע שנצבר, כללים שקובעים את פעילויות הבנייה השונות, הדמויות המעורבות על מגוון גישותיהן, הכלכלה והסביבה – הפיזית והחברתית. בתהליך קבלת החלטות הנקשר בשימור מבנה ומרקמים בנויים, ומתאפיין בהתלבטות מה ראוי לשמר, יש חשיבות מרובה לדיון הרחב ברכיבי תרבות הבנייה. הצהרת דאבוס מציגה דיון רחב זה ומוסיפה לצירוף הלשוני "תרבות בנייה" שם תואר – "איכותית", שמטרתו להדגיש את החשיבה ההוליסטית (כלשון ההצהרה בסעיף 7), את חשיבות ההיכרות עם מגוון הנושאים המעצבים את אותה תרבות, ואת ההשלכות של כל אחד מאלה על ההחלטה מה לשמר, כיצד, לשם מה, עבור מה ועבור מי. בגלל חשיבותה צורפה הצהרה זו לגיליון 8 של אתרים – המגזין. מלבד ההקדמה, כל השאר תורגם במלואו.

שנת 2018 נקבעה לשנת המורשת התרבותית באירופה. במסגרת האירועים המתקיימים בשנה זו, בתאריכים 21 ו-22 בינואר 2018, יומיים לפני המפגש השנתי של הפורום הכלכלי העולמי ,(WEF) הזמין נשיא שווייץ אלן ברסט את שרי התרבות באירופה להשתתף בכינוס מקדים שנערך בדאבוס. בכינוס זה אימצו השרים הצהרה שמטרתה לקדם מדיניות להשגת תרבות בנייה איכותית High) Quality Baukultur ) הצהרה זו מייצגת גם את התמורות שחלו ביחס למורשת תרבות, כתופעה הזכאית לעמוד בפני עצמה וגם את הניסיון ליצור האחדה בהגדרות המורשת התרבותית בין כל מדינות אירופה.

הקדמה

הצהרת דאבוס הדגישה את התפקיד המרכזי שממלאת התרבות באיכותה של סביבת המגורים שלנו, ואת הבנייה כחלק מתרבות זו. גישה הוליסטית זו מבליטה את האחריות המשותפת של המדינה ושל החברה כלפי הסביבה הבנויה, וכדי לממש אחריות זו נדרשת מדיניות אירופית שתדאג לקדם תרבות בנייה איכותית. מקורה של גישה זו הוא בהכרה שלסביבה הבנויה יש השפעה על הרווחה ועל איכות החיים של התושבים בכל אזור שהוא. משום כך יש חשיבות מכרעת לקיומן של אינטראקציה ולכידות חברתית ליצירת הזדהות של כלל האוכלוסייה עם סביבתה. הבטחה של פיתוח איכותי של אזורי התיישבות קיימים והתייחסות קפדנית למאפייני הנוף הן מהאתגרים המרכזיים שעומדים בפני החברה כיום, ובפני תרבות הבנייה האיכותית של המחר. לחצי הפיתוח כיום מעוררים חשש מפגיעה באיכות הערים, הכפרים והנופים שלנו; חשש מההשפעה השלילית שיש להקמת ערים צפופות וחסרות ייחוד וזהות ולפיתוח מואץ של תשתיות תחבורה על החברה. כדי להתמודד עם חששות אלה נדרשות מדינות אירופה לקבוע קווי מדיניות, ולגבש באמצעותם תכנון ארוך-טווח שיבטיח את קיומה של בנייה תרבותית איכותית גם בעתיד. במפגש בדאבוס החליטו החותמים על ההצהרה כי ההחלטות שהתקבלו יוצגו בכנס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי. החלטתה של שווייץ לארגן מפגש זה כחלק מציון שנת המורשת התרבותית באירופה הדגישה את מחויבותה לרעיון תרבות הבנייה. 1. למורשת האדריכלית האיכותית ולמורשת התכנון והבנייה בעידן המודרני. לדבריו של נשיא שווייץ,  שווייץ עושה כבר כיום מאמצים לפעול לפי העקרונות הכלולים בהצהרה, ומשלבת אותם בתקציבה לקידום נושאי תרבות לשנים 2016–2020. לאור הצהרת דאבוס מתחייבת הממשלה הפדרלית השווייצרית לפתח כללים ברורים לקידום תרבות הבנייה האיכותית ולהציגם בשנת 2020.

הצהרת דאבוס: לקראת תרבות בנייה  (Baukultur)איכותית באירופה

אנו, שרי התרבות וראשי משלחות מטעם הצדדים השותפים לאמנה התרבותית האירופית ומטעם המדינות הצופות של מועצת אירופה, וכמו כן נציגים מטעם אונסק"ו, איקרום (ICCROM), מועצת אירופה והנציבות האירופית ומטעם מועצת האדריכלים באירופה, המועצה האירופית למתכנני תכנון מרחבי, הוועדה הבין-לאומית למונומנטים ולאתרים (ICOMOS )והפדרציה הכלל-אירופית למורשת תרבותית, אאורופה נוסטרה, [Nostra Europa] משתתפים בכנס שיתקיים בדאבוס שבשווייץ בתאריכים 20–22 בינואר 2018 בהזמנתו של מר אלן ברסט, נשיא שווייץ, ראש המחלקה הפדרלית לענייני פנים, במסגרת שנת המורשת התרבותית באירופה 2018, ערב הכנס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי, מתייחסים לאתגרים הנוכחיים, ובהם ההשפעות המתמשכות של המשבר הכלכלי והפיננסי, המהפכה התעשייתית הרביעית, תהליך העיור המואץ, התכווצות אזורי הפריפריה, הגירה ושינוי חברתי, אי שוויון הולך וגובר, שינוי האקלים ונזק סביבתי, וההשפעה העצומה שלהם על סביבת המגורים שלנו; מודעים לצעדים המשמעותיים שנקטה הקהילה הבין-לאומית ליצירת עולם מכיל יותר ובר-קיימא, ועם זאת מודעים במידה שווה לצורך המיידי בחיזוק מאמצים אלה ובפיתוח גישות חדשות להגנה ולקידום הערכים התרבותיים של הסביבה הבנויה באירופה;  מכירים בתרומתה המכריעה של סביבה הבנויה באיכות גבוהה ליצירת חברה בת-קיימא המתאפיינת באיכות חיים גבוהה, בגיוון תרבותי, ברווחה אישית וקולקטיבית, בצדק חברתי, בלכידות חברתית וביעילות כלכלית;  מודעים למגמה המובילה לאובדן מאפיין האיכות, הן בסביבה הבנויה הן במרחבים הפתוחים בכל רחבי אירופה, לנוכח הטריוויאליזציה (ויתור על האחדה) של הבנייה, היעדר ערכים של עיצוב, כולל חוסר אכפתיות לקיימות, התפתחות של גיבוב עירוני נטול זהות והמתבטא בשימוש לא אחראי בקרקעות, התרופפות המארג ההיסטורי ואובדן המסורות והזהויות באזור;  מודעים לכך שזהו הזמן לנקוט אמצעים שיבטיחו שהתפתחויות ומגמות חברתיות, כלכליות, סביבתיות ואקלימיות, עכשוויות ועתידיות, לא יגרעו עוד מאיכות הסביבה הבנויה, אלא ישמשו הזדמנות לשיפור. לצד התפתחויות אלה, היוזמה להכריז על שנת 2018 כשנת המורשת התרבותית באירופה, שנה שמטרתה להכיר בחשיבותן של התופעות ההיסטוריות של הסביבה הבנויה – כל אלה מעידים כי זהו המועד המתאים לבצע את כל אלה; מדגישים כי לכולם, ללא הבדלי רקע, יש זכות לחוות את הסביבה התרבותית, לחלוק אותה ולהשתייך אליה. כל אלה בהתבסס על העובדה שאורחות החיים שאנו מתפתחים לאורם הם תרבותיים מיסודם, וכי עיצוב סביבת המחיה שלנו הוא, מעל לכול, מעשה תרבותי.

אנו מצהירים – תפקידה המרכזי של תרבות בסביבה בנויה

 1. תרבות מאפשרת ומניעה קיימות כלכלית, חברתית וסביבתית. היא מעצבת את הזהות שלנו ומגדירה את המורשת שלנו. לכן עלינו להציב את התרבות בראש סדר העדיפויות בכל מדיניות פיתוח. עוד עלינו להדגיש את תרומתה לרווחת הכלל. לא יתאפשר פיתוח דמוקרטי, רודף שלום ובר-קיימא אם התרבות אינה חלק מיסודותיו.
 2. על קווי המדיניות להדגיש את הצורך לפעול על פי גישות לפיתוח ממוקד תרבות ובר-קיימא בכל מקום ובכל קנה מידה. יש להדגיש את הערך והייחודיות שאין להם תחליף הטמונים בנופים ובמורשת התרבותית של אירופה, ולשים דגש לא רק על ערים ואזורים עירוניים, אלא גם על אזורי הפריפריה והכפר ועל החיבוריּות ביניהם.
 3. דרוש פיתוח מיידי של גישה הוליסטית ממוקדת תרבות כלפי הסביבה הבנויה, ושל תפיסה אנושית של האופן שבו אנו מעצבים במשותף את המקומות שאנחנו חיים בהם ואת המורשת שתישאר אחרינו.

הרעיון שביסוד המושג "תרבות הבנייה"

 1. גישת תרבות הבנייה מאמצת כל פעילות אנושית שיש בידה לשנות את הסביבה הבנויה. יש להתייחס אל הסביבה הבנויה השלמה, כולל כל הנכסים המתוכננים והבנויים הנמצאים בתוכה ומתייחסים לסביבה הטבעית כאל ישות אחת. תרבות הבנייה מקיפה מבנים קיימים, כולל מונומנטים ופריטים שונים של מורשת תרבותית, וכן את התכנון והבנייה של המבנים עצמם, התשתיות, המרחבים הציבוריים והנופים המודרניים.
 2. נוסף על העיצוב האדריכלי, המבני והנופי והבחינה של רכיביו, תרבות הבנייה באה לביטוי גם בתהליכי התכנון של מיזמי בנייה, תשתיות, ערים, כפרים ונופים פתוחים.
 3. תרבות הבנייה מתייחסת הן לשיטות הבנייה המפורטות הן לשינויים ולפיתוחים בקנה מידה גדול, למיומנויות הבנייה המסורתיות והמקומיות וכן לטכניקות בנייה חדשות.

החזון שלנו לתרבות בנייה איכותית

 1. אנו זקוקים בדחיפות לגישה חדשה שניתן יהיה להתאימה לגישות עכשוויות הקיימות בעיצוב הסביבה הבנויה שלנו; גישה שהיא מושרשת בתרבות, לוקחת חלק פעיל ביצירת לכידות חברתית, מבטיחה קיימות סביבתית ותורמת לבריאות כלל בני האדם ולרווחתם. זוהי תרבות בנייה איכותית.
 2. תכנון הסביבה הבנויה, הקשר בין הפריטים לבין הסביבה הבנויה והטבעית, לכידות מרחבית, קנה מידה, חומריות – כל אלה הם גורמים בעלי השפעה ישירה על איכות החיים שלנו. לכן לתרבות הבנייה יש ביטוי ביישום תוכניות שנועדו לשיפור המבנים, המרקמים הבנויים ותוואי הנוף. היישום נשען על העדפה של ערכים תרבותיים על פני רווח כלכלי קצר טווח. תרבות בנייה איכותית נותנת אפוא מענה לא רק לדרישות תפקודיות, טכניות וכלכליות, אלא גם לצרכים החברתיים והנפשיים של הציבור.
 3. המורשת התרבותית היא רכיב חיוני בתרבות הבנייה. לאופן שבו אנו משתמשים במורשת שלנו, משמרים אותה ומגינים עליה כיום תהיה השפעה מכרעת על הפיתוח העתידי של הסביבה הבנויה האיכותית.

יתרונותיה של תרבות בנייה איכותית עבור החברה.

 1. תרבות בנייה איכותית משפרת את תחושת המקום. כשאנו מאפשרים לאנשים להזדהות עם מרחבי המחיה שלהם, אנו תורמים לפיתוחה של חברה מכילה ומלוכדת, פועלים נגד אפליה והקצנה ומעודדים אינטגרציה ומודעות אזרחית. יש לכך רלוונטיות לא רק למרכזי ערים ולאתרים היסטוריים, אלא גם לכל היבט הקשור בסביבת המחיה באירופה; אזורי הפרוורים והכפרים, יישובים, אזורי תעשייה ותשתיות.
 2. תרבות בנייה איכותית מטפחת שכונות מלאות חיים המתאפיינות בתכנון עירוני הדוגל בעירוב שימושים. היא מייצרת סביבות בנויות המאמצות ביטויים תרבותיים מודרניים ונותנות מקום של כבוד למורשת התרבותית. היא מספקת תנאי מחיה המושתתים על פיתוח בר-קיימא ומחזקת גמישות חברתית באמצעות יצירת דיור הגון, בר-השגה ונגיש.
 3. תרבות בנייה איכותית שומרת על הסביבה. היא תומכת בתחבורה בת-קיימא ובשימוש אחראי בקרקעות, מגדילה את המרחבים העירוניים הירוקים ומעודדת בריאות ומגוון ביולוגי.
 4. תרבות בנייה איכותית מוסיפה ערך כלכלי באמצעות יצירת נכסים איכותיים התורמים לשגשוג כלכלי בתוך החברה. היא דוגלת בניצול המשאבים באופן בר-קיימא ובכך מבטיחה שהדורות הבאים יוכלו גם הם ליהנות מפיתוח חברתי וכלכלי חיובי.

לקראת תרבות בנייה איכותית

 1. תרבות בנייה איכותית דורשת למצוא את האיזון הנכון בין ההיבטים התרבותיים, החברתיים, הסביבתיים והטכניים של תכנון, עיצוב, בנייה ושימוש חוזר הניתן להתאמה, לטובת הציבור ולרווחת הכלל.
 2. על תרבות בנייה איכותית לשמש חלק מרכזי במסמכים המשפטיים הרלוונטיים. המטרה המרכזית של הדרישה לאיכות גבוהה של הסביבה הבנויה השלמה, כולל המורשת התרבותית, צריכה להיעשות קריטריון מחייב בכל הפעילויות שהן בעלות השפעה מרחבית. יש לייחס לדרישה לאיכות גבוהה את אותה רמת חשיבות המיוחסת לאינטרסים הכלכליים והטכניים. על התקנים והנורמות לעלות בקנה אחד עם המטרה של איכות גבוהה.
 3. תרבות בנייה איכותית יכולה להתקיים אך ורק בהקשר של שיח רב-תחומי, באמצעות שיתוף פעולה רב-שלבי ובין-מגזרי בין קובעי מדיניות, גורמים ממשלתיים מתאימים ומומחים – אנשי מקצוע. הואיל והיא כוללת היבטים יצירתיים, תפקודיים וחברתיים, על כל השיטות והמומחים הרלוונטיים לקחת חלק פעיל ושווה בתהליך קבלת ההחלטות. דוגמה חשובה לכלי לאימוץ איכות גבוהה היא תחרויות העיצוב הבין-תחומיות שזכו להכרה במדינות רבות בעולם. כדי להצליח, תרבות בנייה איכותית נדרשת לשתף בקידומה גם את החברה האזרחית; את הציבור המיודע והרגיש לסביבה שהוא חי בה.
 4. תרבות בנייה איכותית דורשת לנקוט מאמצים בתחום החינוך ולהעלות את המודעות, במטרה לאפשר קבלת החלטות טובות יותר בנוגע לתרבות הבנייה. כל המעורבים, מהמגזר הציבורי והפרטי כאחד, נושאים באחריות לשמר את איכות הסביבה הבנויה ולדאוג להעברתה בירושה לדורות הבאים.

מדגישים כי תוכנית הבנייה, כמוצר משותף, היא אחריות משותפת של הממשלות, הארגונים והמגזר הפרטי, וכי יש צורך מיידי להעלות את המודעות לסוגיות התרבותיות, הכלכליות, הסביבתיות והטכניות המונחות על כף המאזניים.

לאור זאת אנו מתחייבים לקיים:

 1. שילוב וקידום רעיונות ועקרונות של תרבות בנייה איכותית בקרב כל הגורמים בעלי העניין, כולל נציגים מטעם הממשלה והציבור הכללי ובני נוער בפרט, ושימת דגש בכל דרך ראויה והולמת על ההשפעה המועילה שיש לתרבות הבנייה על החברה.
 2. הטמעת קווי מדיניות טובים יותר המאמצים את הרעיון של תרבות בנייה ממוקדת תרבות, ומשלבים את חזון תרבות הבנייה באיכות גבוהה כמטרת ליבה של המדיניות.
 3. תומכים בנקיטת פעולות ואמצעים נוספים שיתרמו לקידום וליישום חזון תרבות של בנייה באיכות גבוהה.
 4. מאיצים בכל בעלי העניין הרלוונטיים, הן מהמגזר הציבורי הן מהמגזר הפרטי, להכיר בהשפעה החיובית של תרבות בנייה איכותית על רווחת הכלל, ולוודא כי כל הגורמים מקבלים עליהם את האחריות לתרום ליישומה של תרבות בנייה איכותית, בפרט בנוגע להשקעה הכספית הכרוכה בקידומה.
 5. מעודדים אזורים אחרים בעולם להכיר בערכה של תרבות בנייה איכותית ולהצטרף לתהליך המוצג כאן
 6. מחליטים להתכנס בעוד עשר שנים לכל המאוחר לצורך הערכה ודיון בדבר ההתקדמות שנעשתה לקראת השגת תרבות בנייה איכותית עבור אירופה.

דאבוס (שווייץ) 22 בינואר, 2018.