אומנות עוטפת מיגוניות

נגבה וימה: תיעוד הנגב המערבי

יד יצחק בן צבי, המחלקה להסטוריה חזותית אוצרות ותיעוד ,סקר אמנות הקיר בישראל